VazbyDynamická vazba Arco

Stromy tvořené více kmeny s tlakovou vidlicí, tj. vidlicí v ostrém úhlu, kde kůra není vytlačována v úžlabí, ale zůstává stlačena mezi kmeny, hrozí rozlomení celé koruny. Rozlomení lze předejít svázání vazbou. Pokud je vidlice sice tlaková, ale jinak dosud neporušená, většinou postačí dynamická, tj. pružná vazba (např. systém ARCO) pro tlumení extrémních výkyvů. Pokud však již vidlice praská, hrozí její další rozevírání, dynamická vazba není určena pro trvalou zátěž, v těchto případech používáme ocelové statické vazby. Dnes již nepoužíváme známé ocelové "obruče", které časem zarůstaly a zaškrcovaly a poškozovaly kmeny, dnešní vazby se instalují vysoko v koruně, kde díky větší páce jsou k zajištění potřebné mnohem menší síly. Díky tomuto opatření je strom odolnější vůči větru i zatížení např. námrazou. Jestliže by přesto došlo k ulomení zajištěné větve, zůstala by viset na vazbě a bylo by možné její bezpečné spuštění na zem.

 

Dynamická vazba

Dynamické vazby se instalují volně, bez předepětí, umožňují tak přirozené menší výkyvy ve větru, díky tomu ve vidlici neustále působí přirozené síly a nové každoroční přírůstky dřeva tak na tyto síly přirozeně reagují, vidlice se vyvíjí tak, aby tyto síly unesla. Vazba tedy "zafunguje" až při větším výkyvu, při silnější větru, přidrží kmeny, nebo větve, aby se nemohly dostat do tak krajních poloh, že by vidlice mohla prasknout. Pokud se časem stav vidlice zhorší, její pevnost se oslabí a kmen, nebo větev se do vazby "zavěsí", poznáme to většinou již ze země, že vazba je napjatá, pez průvěsu a bez přirozených pohybů. V takovém případě je nutná okamžitá kontrola, pokud se tento stav potvrdí, tak výměna, např. za vazbu statickou, nebo výsledkem nového posouzení stavu a provozní bezpečnosti může být dokonce i nutnost strom skácet, nebo alespoň výrazně odlehčit celou korunu.

Nosnost vazeb je různá, podle typu, nutno správně dimenzovat, nejčastěji v rozmezí 1t - 8t. Výrobcem garantovaná životnost dynamické vazby bývá 10 let, poté by se měla vyměnit. Každé dva roky, nejméně však po 5 letech by každá vazba měla být kontrolována.

 

 

Statická vazba

Provedení statických vazeb se různí a neustále vyvíjí. Do nedávna byl nejrozšířenější postup dát kolem vázaných kmenů textilní popruh, např. GEFA, o nosnosti 5t, spojený ocelovou sponou a tyto spony byly poté spojeny ocelovým lanem. V současnosti jsou oficiálně uznatelné (a tedy v případě nehody i obhajitelné) pouze dva postupy a to:

1) Vrtaná vazba - destruktivní, nedoporučuji, hojně užívaná v USA - kmeny jsou provrtány, otvorem prostrčena tyč s okem, za kmenem zajištěna matkou s podložkou a oka spojena ocelovým lanem. Pokud to dobře dopadne, časem oka, matky i podložky zarostou a z kmene vychází pouze ocelové lano, ale většinou dojde už při vrtání k infekci dřevokaznými houbami narušením bariérových ochran pletiv a tím k dalšímu oslabení a vytvoření vrubu v místě vazby.

2) Podkladnicová vazba - ocelové lano je vedeno nejen mezi kmeny, ale jsou z něj zhotoveny i smyčky kolem kmenů. Aby nedocházelo k zaškrcení kmenů smyčkami z ocelového lana, je lano podloženo dubovými nebo akátovými špalíky, tzv. podkladnicemi. Jde o poměrně pracný postup, na každý kmen je zapotřebí k podložení cca 7 podkladnic, tj. 14 na 1 vazbu. Opatření je také v koruně velmi výrazně viditelné a ne zrovna estetické. Výhodou však je velká bezpečnost, šetrnost ke stromu (jde tedy o nedestruktivní metodu) a téměř neomezená životnost vazby.