Rizikové kácení

Běžné kácení celého stromu vcelku ze země je snadné, vždy levnější, než následné rozřezání a úklid skáceného stromu.

Rizikové kácení:

Není-li dostatek prostoru pro kácení stromu vcelku, nebo v případě ohrožení cenných objektů, jde o kácení rizikové.

Bývá nutné spouštění větví i kmene po částech, pomocí lezecké techniky, nebo s autojeřábem. Je to častý případ v blízkosti obydlí, elektrického vedení, na hřbitovech, ale i v parcích a na zahradách, kde není žádoucí poškození okolních stromů.

Vždy je možné najít způsob, jak strom skácet bezpečně, i v jakkoliv komplikovaných případech. Je to jen otázka pracnosti a času. Pokud jde o místo v dosahu těžké techniky, bývá kácení pomocí autojeřábu jednodušší a levnější variantou. Výhodou je rovněž možnost naskládat i větší kusy, nebo celé klády na místo svozu, nebo přímo na auto k odvozu.

 

Povolení ke kácení: S účinností od 15.7.2013 platí novela vyhlášky 395/1992 Sb., která doposud omezovala kácení dřevin. Podle této novely si u domu na vlastní oplocené zahradě může její majitel kácet dřeviny bez povolení úřadu.

Kácení by se mělo provádět dle vyhlášky v době vegetačního klidu (říjen – březen)  avšak vyhláška kácení v době vegetace nezakazuje.

Povolení pro kácení dřevin je i nadále nutné při kácení památných stromů, stromů v alejích, nebo dřevin zapojených v porostu s rozlohou větší než 40 m².

Více na: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/kaceci_vyhlaska/$FILE/OTM_vyhlaska_dreviny_20130703.pdf

 

Odstranění pařezu: V podstatě jediný rychlý způsob, jak lze odstranit pařez velkého stromu bez rozsáhlého "rozbagrování" pozemku je vyfrézování pařezovou frézou. Tato možnost není dostupná v prudkém svahu, nebo jinak nedostupných místech. Frézou lze odstranit i kořenové náběhy a některé kořeny až do hloubky cca 20 cm.

 

Kácení hodnotných zdravých stromů se snažím vyhnout a najít citlivější řešení, např. úpravu pro zvýšení bezpečnosti a stability. Pro kácení zdravých stromů z důvodu, že z něj na podzim padá listí, nejsem vhodnou firmou.