Řez stromů a keřů

Nabízím všechny typy řezů, s doporučením, který typ je pro daný strom v dané situaci právě nejvhodnější, s ohledem na záměr, očekávání a možnosti zákazníka.

 • Výchovný řez - provádí se u mladých stromů 1-5 let po výsadbě pro správné založení koruny a bezproblémový růst s předpokladem dlouhověkosti.
 • Zdravotní řezy - nejčastěji prováděný udržovací řez s komplexním účinkem pro ošetřovaný strom. Tento řez má zabezpečit dlouhodobou vysokou funkčnost ošetřeného stromu při udržení dobrého zdravotního stavu, vitality a bezpečnosti. Období realizace: období plné vegetace. Intenzita opakování: 5-15 let.
 • Bezpečnostní řezy - je v podstatě omezenou variantou zdravotního řezu, jeho hlavním cílem je zabránit nebezpečí v souvislosti s poškozenými, suchými, nalomenými či zlomenými větvemi volně visícími v korunách stromu a hrozícími pádem. Období realizace: kdykoliv. Intenzita opakování: 2-6 let.
 • Redukční řezy - používají se pro snížení hustoty koruny, prosvětlení a redukci obvodu koruny. Součástí těchto řezů je i odstranění suchých, problematických či infikovaných větví. Dobře provedené řezy tak plní i funkci ozdravnou. Typy redukčních řezů:
  • prosvětlovací
  • symetrizační
  • stabilizační
  • sesazovací (hlavový)
 • Řez na torzo - mohutný dožívající strom zajímavého tvaru může po vhodné úpravě dál plnit estetickou a ekologickou funkci jako bezpečné torzo. Jde o zcela speciální, spíše umělecký typ řezu, jehož smyslem je zvýraznit tvarové zajímavosti, mohutnost, osobitost, někdy až bizarnost starého stromu, s využitím třeba i zbytkové vitality a samozřejmě zajištěnou bezpečností výsledného výtvoru. Důvodem pro ponechání torza může být kromě estetiky i ekologie - staré stromy bývají nikou nezřídka vzácných druhů hmyzu, ptáků, netopýrů apod.
 • Řez ovocných stromů - pravidelný jarní řez ovocných stromů, výchovný řez po výsadbě, nebo zdravotní řez starých ovocných stromů.
 • Řez keřů a živých plotů - nabízím i řez keřů a živých plotů, včetně úklidu, štěpkování, vše s vlastním kvalitním a kompletním vybavením.