Řešení pro obce, města i firmy

BEZPEČNOST OBECNÍCH STROMŮ?  VAŠE STAROSTI NA NAŠI HLAVU!

Nabízím smluvní převzetí odpovědnosti za bezpečnost a stav stromů, např.:

  • v areálu firmy
  • v parku
  • v celé obci
  • ve městě
  • na hřbitově, nebo jiném územním celku

   

    Pro základ smlouvy zpracuji přesnou inventarizace dřevin, jichž se bude týkat pravidelná kontrola a převzetí odpovědnosti, k těm pak bude pravidelně zasílána zpráva a záruka na další období, obsahující popis doporučených opatření, jsou-li někde pro zajištění bezpečnosti potřebná. V případě provedení těchto opatření přebírám hmotnou odpovědnost za případné škody způsobené stromy na majetku i zdraví osob. Tato služba je pro zákazníka mimořádně výhodná ze dvou důvodů:

  • odpadají všechny starosti se stromy, včetně obav z případných škod
  • práce jsou optimalizovány finančně, dlouhodobě nejnižší možné náklady pro zákazníka. Díky pravidelné kontrole lze snadno předcházet velkým škodám i nákladným zásahům na stromech.