Posudky

Nabízím prohlídku stromu, v terénu i podle fotografií, konzultaci vhodného opatření, různých typů řezů, vazeb, odlehčení, kácení, kácení v náročných podmínkách, s doporučením, který typ je pro daný strom v dané situaci právě nejvhodnější, s ohledem na záměr, očekávání a možnosti zákazníka.

Písemný posudek zdravotního stavu a provozní bezpečnosti, včetně výpočtu stability, udávající pravděpodobnost selhání stromu, mohou být podkladem jak pro kvalifikovaný návrh vhodného zásahu a zajištění bezpečnosti stromu na daném stanovišti, tak pro důležitá rozhodnutí při plánování a stavební činnosti v okolí stromů, při řešení sousedských sporů, nebo v souvislosti s pojištěním odpovědnosti za škody způsobené pádem stromu.

 

BEZPEČNOST OBECNÍCH STROMŮ?  VAŠE STAROSTI NA NAŠI HLAVU!

Nabízím smluvní převzetí odpovědnosti za bezpečnost a stav stromů, např v areálu firmy, v parku, v celé obci, nebo městě. Pro základ smlouvy zpracuji přesnou inventarizace dřevin, jichž se bude týkat pravidelná kontrola a převzetí odpovědnosti, k těm pak bude pravidelně zasílána zpráva a záruka na další období, s informací o nutných zásazích. V případě provedení doporučených opatření přebírám hmotnou odpovědnost za případné škody způsobené stromy na majetku i zdraví osob. Tato služba je pro zákazníka mimořádně výhodná ze dvou důvodů:

1) Zákazník nemá se stromy žádné starosti, ani obavy z případných škod

2) Práce jsou optimalizovány finančně, dlouhodobě nejnižší možné náklady pro zákazníka. Díky pravidelné kontrole lze snadno předcházet velkým škodám i nákladným zásahům na stromech.