Dotace na ošetření stromů

Na základě projektu je možné často žádat i o dotace, žádosti o dotace rovněž vyřizuji, nebo pomohu, doporučím apod.

V součaqsné době jsou v zásadě dva možné dotační zdroje:

Dotace z PPK

Program péče o krajinu (PPK) je dotačním titulem spravovaným Agenturou ochrany přírody a krajiny (AOPK) a v současnosti se potýká s akutním nedostatkem finančních prostředků. Naději na získání dotace (v rozsahu 80-100% uznatelných nákladů) tak mají pouze památné stromy a to ještě max. 1x za 10 let.

Dotace z OPŽP

Operační program životního prostředí čerpá prostředky z evropských dotací (95%) a z rozpočtu ministerstva ŽP (5%). Celá procedura získání dotace je tak složitá, že se nevyplatí ji absolvovat pro požadavky nižší, než cca 200 tisíc Kč. Jde tedy o dotaci na větší akce. Celý tento proces je nesmírně hlídaný a neprakticky svázaný, např. podmínkou, že zakázka musí být přidělena výběrovým řízením a hlavním a často jediným kritériem je nabídková cena. Zakázka musí být přidělena nejnižší nabídce. Toho využívají různí podvodníci s nakoupenými licencemi, takže zakázku pak často "realizují" za 10-20% původní rozpočtové ceny.

V počátku těchto dotací se nám sice podařilo některé takto dotované akce úspěšně získat a kvalitně dokončit, ale postupem času tato možnost upadala, až jsem ji nakonec vnímal jako jednu z nejhorších ekologických katastrof, které naši krajinu kdy postihly.

V současnosti je nabídka dotací z OPŽP pozastavena a prochází přestavbou, podobně jako celá EU.