Stromy blahodárné i ohrožující

    K lidským sídlům stromy odedávna patří a k lidské povaze zase rozdílnost postojů a názorů.

    Jeden extrém je ochrana stromů v jejich divoké a nespoutané podobě jako zdroje svěžesti těla a radosti ducha, často s požadavkem na stromy vůbec nesahat a s posvátnou úctou je ponechat zcela přirozenému vývoji.

    Druhým extrémem je názor, že stromy jsou hrozbou pro zdraví i majetek, zdrojem škod, nepořádku, listí, stínu, zkrátka nejlepší by bylo se všech stromů i starostí jednoduše a trvale zbavit.

    Najít mezi těmito extrémy rovnováhu, tedy zajistit maximální užitek blahodárnosti stromů kolem nás a současně maximální bezpečnost a přijatelnost technickou a praktickou, to je úkolem arboristů, stromolezců, kteří o stromy pečují.

 

 

Arboristika - pro stromy i pro lidi

    Zdravý strom je zároveň bezpečný. Smyslem arboristiky v mém pojetí je nalezení rovnováhy, ideálního řešení dané situace.

    Arborista ví, co je nejlepší pro zdraví a bezpečnost stromu, co lze zajistit ošetřením, vazbami, odlehčením, podporou kořenového systému, takže kácení považuje za krajní nouzi, když bezpečnost stromu nelze dostatečně zajistit.

    Rozhodující je však záměr zákazníka, jeho očekávání, představa, potřeba a především peníze, které chce do naplnění svého záměru investovat. Za mistrovství ve svém oboru považuji umění tomuto záměru skutečně naslouchat, porozumět a doporučit efektivní cestu k jeho naplnění tak, aby to bylo dobré jak pro lidi, tak pro stromy.

    V tomto oboru a v korunách stromů pracuji již přes 20 let, celou tu dobu se učím naslouchat stromům i lidem a nalézat jejich "společnou řeč". To mi ve spojení s kvalitním profesionálním vybavením umožňuje nabídnout vztahu člověk - strom tu nejlepší péči. Jen tak přichází úspěch, radost z řešení, nalezení rovnováhy, spokojenost klienta, ať už jde o ošetření, zachránu krásného památného stromu, nebo o kácení a novou výsadbu.